Evenimente

Semnarea contractului de lucrări : VJ-CL-04 „Reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare Petrila” – 14.10.2019

Semnarea contractului de lucrări „ Reabilitare captare, aducțiune și stații de tratare în Valea Jiului – LOT 2: VJ-CL-02 Reabilitarea Stației de tratare a apei Taia” – 06.06.2019

Semnarea contractului de lucrări „Reabilitare aducțiune, rețele de apă și canalizare în UAT Lupeni – Lot 2: VJ-CL-09 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est”  – 16.04.2019

Semnarea contractelor de lucrări Lot 1: VJ-CL-11 „Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani” și Lot 2: VJ-CL-12 „Extindere rețele apă Câmpu lui Neag” – 15.03.2019

Conferință de lansare proiect – 08.11.2018

Ședință de început contract de servicii VJ-CS-01 „Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuţie” – 04.07.2018

Semnarea contractului de servicii VJ-CS-01 „Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului, publicitate și supervizarea lucrărilor de execuţie” – 21.05.2018