Contracte de lucrări

Conform planului de achiziție din cadrul aplicației care a stat la baza obținerii aprobării Comisiei Europene pentru confinanțarea, din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, a proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020”, a fost prevăzut un număr de 13 contracte de lucrări, dupa cum urmează:

CONTRACTE DE LUCRĂRI (CL)

 • VJ-CL-01 Reabilitarea captării Izvoru, a stației de tratare a apei Zănoaga și aducțiunii Polatiște
 • VJ-CL-02 Reabilitarea stației de tratare a apei Taia
 • VJ-CL-03 Reabilitarea aducțiunii Valea de Pești, pe tronsonul Vulcan – Petroșani
 • VJ-CL-04 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petrila
 • VJ-CL-05 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Sud
 • VJ-CL-06 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Petroșani Nord
 • VJ-CL-07 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Aninoasa și aducțiunii Morișoara
 • VJ-CL-10 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Vulcan
 • VJ-CL-08 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia
 • VJ-CL-09 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est
 • VJ-CL-11 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Uricani
 • VJ-CL-12 Extinderea rețelelor de apă Câmpu lui Neag
 • VJ-CL-13 Sistem centralizat SCADA

Detalii în secțiunea Implementare