Beneficii proiect

Proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara  (Valea Jiului) 2014 – 2020” promovează acțiuni care contribuie la îndeplinirea priorităților din Tratatul de Aderare pentru sectorul de apă și apă uzată și care reprezintă continuarea strategiilor anterioare, finanțtate prin ISPA și POS Mediu 2007 – 2013.
Proiectul va contribui la îmbunătățirea standardului condițiilor de trai ale locuitorilor din ariile de interes ale proiectului, cu respectarea cerințelor Directivei 98/83/CE privind apa destinată consumului uman și ale Directivei 91/271/EEC privind colectarea și epurarea apei uzate pentru zona Valea Jiului, din județul Hunedoara. Proiectul va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea capacității instituționale locale de implementare a proiectelor și la creșterea abilității Beneficiarului Apa Serv Valea Jiului de a pregăti și implementa programe majore de investiții.
 Beneficiile importante pe care le aduce proiectul finanțat prin POIM 2014 – 2020 sunt:

  • Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din zona de deservire a proiectului, prin asigurarea accesului la servicii sigure şi eficiente de apă potabilă şi canalizare;

  • Asigurarea furnizării de apă potabilă, corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ standardelor UE, pentru toată populaţia din regiunea Valea Jiului, județul Hunedoara;

  • Branşarea la sistemul de alimentare cu apă şi racordarea la sistemul de canalizare a întregii populaţii din aria proiectului;

  • mbunătăţirea condiţiilor igienice şi a stării de sănătate a populaţiei din regiunea deservită de operatorul regional Apa Serv Valea Jiului, ca urmare a reducerii riscului contaminării apei, prin eliminarea întreruperilor în furnizare;

  • Evitarea deversării directe a apei uzate în apa de suprafaţă şi reducerea exfiltraţiilor de apă uzată, prin evacuarea şi tratarea apei uzate conform normelor europene;

  • Îmbunătăţirea calităţii mediului ca urmare a tratării şi depozitării corespunzătoare a nămolului rezultat din staţiile de epurare;

  • Realizarea de economii pentru viitorii utilizatori prin evitarea cheltuielilor la pomparea din puţuri şi curăţarea foselor septice;

  • Stimularea creşterii economice, prin îmbunătăţirea generală a infrastructurii în regiune.