Contracte de furnizare

Contractul de furnizare VJ-CL-13 „SISTEM CENTRALIZAT SCADA”

 06 octombrie 2020

Contractul a fost semnat la data de 06.10.2020, între APA SERV VALEA JIULUI S.A., în calitate de Beneficiar și Siemens SRL, în calitate de Furnizor.
Contractul are o valoare totală de 13.367.000 lei fără TVA și o durată de execuţie de 24 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor
Contractul prevede achiziția și instalarea de echipamente pentru conducerea centralizată a proceselor tehnice și tehnologice de captare, tratare, distribuție, colectare și epurare a apei în zona Valea Jiului, în sistem SCADA centralizat, în vederea îmbunătățirii calităţii serviciilor de apă și canalizare furnizate populaţiei în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene și asigurarea continuităţii serviciului de alimentare cu apă 24 ore din 24.

Detalii în secțiunea Implementare

 

Contractul de furnizare VJ-CF-01 „Achiziție echipamente și utilaje independente”

  21 februarie 2019

Contractul a fost semnat la data de 03.05.2018, între APA SERV VALEA JIULUI S.A., în calitate de Beneficiar și Asocierea formată din SC Leader Eco SRL, SC Vestra Industry SRL și SC General Star West Company SRL, în calitate de Furnizor.

Contractul prevede achiziția de echipamente noi, inclusiv mijloacele de transport pe care sunt montate, care au ca scop verificarea și întreținerea în condiții optime a rețelelor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare din aria de operare a APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Detalii în secțiunea Implementare