Contracte de furnizare

Contractul de furnizare VJ-CF-01 „Achiziție echipamente și utilaje independente”

  21 februarie 2019

Contractul a fost semnat la data de 03.05.2018, între APA SERV VALEA JIULUI S.A., în calitate de Beneficiar și Asocierea formată din SC Leader Eco SRL, SC Vestra Industry SRL și SC General Star West Company SRL, în calitate de Furnizor.

Contractul prevede achiziția de echipamente noi, inclusiv mijloacele de transport pe care sunt montate, care au ca scop verificarea și întreținerea în condiții optime a rețelelor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare din aria de operare a APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Detalii în secțiunea Implementare