Contractul de furnizare VJ-CL-13 „SISTEM CENTRALIZAT SCADA”

La data de 6 octombrie 2020 are loc semnarea  contractului de furnizare VJ-CL-13 – „Sistem centralizat SCADA”, între Apa Serv Valea Jiului SA, în calitate de beneficiar și SIEMENS SRL, în calitate de furnizor. Contractul are o valoare totală de 13.367.000 lei fără TVA și o durată de execuţie de 24 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Contractul vizează achiziția și instalarea de echipamente pentru conducerea centralizată a proceselor tehnice și tehnologice de captare, tratare, distribuție, colectare și epurare a apei în zona Valea Jiului, în sistem SCADA centralizat, în vederea îmbunătățirii calităţii serviciilor de apă și canalizare furnizate populaţiei în conformitate cu standardele de calitate ale Uniunii Europene și asigurarea continuităţii serviciului de alimentare cu apă 24 ore din 24.
Obiectivul specific al contractului de furnizare este integrarea în sistemul SCADA centralizat a urmatoarelor categorii de obiective:

  • rețele de apă,
  • vane magistrale/rezervoare,
  • captări,
  • stații de pompare,
  • stații de clorinare,
  • stații de tratare,
  • stații de pompare a apelor uzate,
  • stații de epurare,
  • microhidrocentrale și cogenerare,
  • supraveghere video și alarmare.

Obiectivul general al proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” este conformarea infrastructurii de apă și canalizare în Valea Jiului, județul Hunedoara, conform cerințelor care derivă din directivele europene privind epurarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), până în anul 2020. Contractul de finanţare a fost semnat în luna mai 2017 şi are o valoare totală de 384.329.650,38 de lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene este de 275.186.442,38 de lei.
Proiect cofinanţat din Fondul Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Date de contact: APA SERV VALEA JIULUI S.A.
Str. Cuza Vodă nr. 23, cod poștal 332034, Petroșani, județul Hunedoara, România
Telefon: +40 254 543144, int. 1200
E-mail: piu.asvj@gmail.com

Postari din aceeasi categorie