Stadiul activităților POIM în perioada de programare 2014 – 2020

Pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaṭiilor de atribuire pentru perioada de programare POIM 2014 – 2020 s-a realizat în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Valea, Jiului, în perioada 2014 – 2020”, proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Proiectul a avut ca obiectiv general dezvoltarea documentației tehnico-economice necesare continuării strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Pe baza documentației elaborate în etapa pregătitoare a POIM, a fost obținută cofinanțarea de la Uniunea Europeană pentru lucrări în infrastructura de apă și apă uzată, în două aglomerări urbane din Valea Jiului, aglomerarea Petroșani (incluzând localitățile Petroșani, Vulcan, Aninoasa, Petrila și Lupeni) și aglomerarea Uricani.

Contractul de finanţare pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 – 2020” a fost semnat la data de 19.05.2017, între  Beneficiarul APA SERV VALEA JIULUI S.A. şi Autoritatea de Management (AM pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020), din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (în prezent, Ministerul Fondurilor Europene). Perioada de implementare a proiectului este de 112 luni, respectiv până la data de 31.12.2023, iar valoarea totală eligibila a proiectului, fără TVA, este de 323.748.755,74 lei, reprezentând finanțare nerambursabilă din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020, finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat și contribuția financiară a membrilor ADI de la bugetele locale.

Postari din aceeasi categorie