Autorizatie construire nr.99 – CL08 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Vest și a aducțiunii Braia și CL09 Reabilitarea rețelelor de apă și canalizare Lupeni Est (rest de executat)

Autorizatie de construire NR. 99rest de executat CL-08 si CL-09
Postari din aceeasi categorie